วงดนตรีสด / Live Band

ในส่วนของวงดนตรีสด Friendsband เราได้แบ่งวงดนตรีออกเป็น 3 แนว 3 สไตล์ ดังนี้

วงดนตรี Friendsband 4 Persons (New Band!!)


ตัวอย่างการแสดง:picture picture

วงดนตรี Friendsband Music Krabi (New Band!!)


ตัวอย่างการแสดง:picture picture

วงดนตรีที่ 1 ชื่อวง Friends Band Music

เป็นวงดนตรีแนวสตริง, เพื่อชีวิต และสากล เหมาะสำหรับงาน Staff Party, Event ที่มีคนไทยและแขกต่างชาติปะปนกัน
มีสมาชิกในวง  6 คน


ตัวอย่างการแสดง:picture picture picture
วงดนตรีที่ 2 ชื่อวง ลูกแก้ว

เป็นวงดนตรีแนวสตริงและเพื่อชีวิต เหมาะสำหรับงาน Staff Party Event ที่มีเฉพาะแขกคนไทย
มีสมาชิกในวง  5 คน

ตัวอย่างการแสดง:picture picture pictureวงดนตรีที่ 3 ชื่อวง Stand By

เป็นวงดนตรีแนวแพลงสากลเหมาะสำหรับงาน Gala Diner, Chirtmas  ที่มีเฉพาะแขกต่างชาติ
มีสมาชิกในวง  6 คน นักร้องนำหญิงเป็นชาวต่างชาติ


ตัวอย่างการแสดง:picture picture pictureวงดนตรีที่ 4 ชื่อวง Albert and Nenet Band (Duo)

เป็นวงดนตรีแนวแพลงสากลเหมาะสำหรับงานประจำในโรงแรมทีมีชาวต่างชาติ
มีสมาชิก  2 เป็นชาวฟิลิปปิน เล่นเปียโนและนักร้องนำหญิง


ตัวอย่างการแสดง:picture picture pictureวงดนตรีที่ 5 ชื่อวง Apple Band (Duo)

เป็นวงดนตรีแนวแพลงสากลเหมาะสำหรับงาน งานเลี้ยงในโรงแรมหรืองานเลี้ยงแขกต่างชาติ
มีสมาชิก  2 คน มีนักดนตรี1คนและร้องนำ นักร้องนำหญิง1คนเป็นคนไทยสามารถพูดภาษาอังกฤษได้ชัดเจน


ตัวอย่างการแสดง:picture picture pictureวงดนตรีที่ 6 ชื่อวง VP Acruitic Band (Trio)

เป็นวงดนตรีแนว บันแลงแนวเพลงอครุติกเหมาะสำหรับงาน งานเลี้ยงในโรงแรม
หรืองานเลี้ยงรับรองแขกต่างชาติ สำหรับแขกพิเศษ
มีสมาชิกในวง  3 คน


ตัวอย่างการแสดง:picture picture pictureวงดนตรีที่ 7 ชื่อวง VP Jazz Band

เป็นดนตรีแนวสากลเล่นและร้องคนเดียว เช่น กีต้าร์ หรือคีย์บอร์ด


ตัวอย่างการแสดง:picture picture pictureวงดนตรีที่ 8 นักร้องเดี่ยว

เป็นดนตรีแนวสากลเล่นและร้องคนเดียว เช่น กีต้าร์ หรือคีย์บอร์ด
วงที่ 10 เป็นการบรรเลงเดี่ยว เป็นดนตรีแนวบรรเลงเดี่ยว เช่น กีต้าร์ลาสสิค,เปียโน,ไวโอลีน,แซ็กโซโพน, ฟรุต หรืออื่นๆ


ตัวอย่างการแสดง:picture picture pictureวงดนตรีที่ 9 เป็นการบรรเลงเดี่ยว

เป็นดนตรีแนวบรรเลงเดี่ยว เช่น กีต้าร์ลาสสิค,เปียโน,ไวโอลีน,แซ็กโซโพน, ฟรุต หรืออื่นๆ


ตัวอย่างการแสดง:picture picture